"Tropem Wilczym" to kolejna inicjatywa zrealizowana we współpracy Zakładu karnego w Przytułach Starych i Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Historycy z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce z wizytą w więzieniu

Wykład na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych przygotowali pracownicy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce we współpracy z Panem Robertem Radzikiem - absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem podyplomowych studiów organizacji i zarządzania w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego. Ponadto wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Pasjonat historii. Tematyką podziemia niepodległościowego zajmuje się od początku lat 90. Od kilku lat swoje badania i zainteresowania koncentruje na dziejach podziemia NSZ/NZW na północnym Mazowszu (Okręg XVI NZW) i Białostocczyźnie (Okręg XV).

Ciekawy wykład 

Pan Robert Radzik w ciekawym wykładzie przedstawił skazanym postać "żołnierza wyklętego" oraz problematykę związaną z rosyjską okupacją, która trwała od zakończenia II wojny światowej do lat 90. Zainteresowanie skazanych wykładem było ogromne. 

Realizacja statutów porozumienia 

Spotkanie i działalność edukacyjna, patriotyczna wpisuje się w ramy zawartej współpracy pomiędzy Zakładem Karnym a Muzeum. Tego typu inicjatywy, które są wpisane w cele przyjętego przez obie instytucje porozumienia, mają za zadanie zwiększenie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych skazanych poprzez propagowanie wartości patriotycznych oraz kształtowanie wśród osadzonych postaw prospołecznych.

 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: mjr Paweł Suski 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej