Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, obostrzenia zostają przedłużone do dnia 31 lipca 2021r.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 obostrzenia zostają przedłużone do dnia 31.07.2021 r.

W związku z wystąpieniem na obszarze woj. mazowieckiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego, na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych na okres od 19.07.2021 r. do 31.07.2021 r. ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń, w ten sposób, że:

- czas widzenia nie będzie mógł przekraczać jednej godziny,

- osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę; w trakcie widzenia zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki,

- obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

- widzenia nie będą udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostających w kwarantannie lub izoalacji.

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej