W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju obostrzenia zostały przedłużone.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 obostrzenia zostają przedłużone do dnia 30.04.2021r.

W związku z wystąpieniem na obszarze woj. mazowieckiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego, na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych na okres od 1.04.2021r. do 30.04.2021r. wstrzymuje się:

- udzielanie osadzonym widzeń;

oraz

- odprawianie nabożeństw.

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej