1.06.2021r. Planowane jest przywrócenie widzeń.

Z dniem 1 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

 

 • możliwość rejestracji na widzenie uruchomiona zostanie od dnia 24 maja 2021 roku,
 • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba pełnoletnia (będąca najbliższym członkiem rodziny)
 • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
 • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny
 •  przypada jedno widzenie w miesiącu na osadzonego w każdym typie zakładu karnego (zamkniętego, półotwartego, otwartego)
 • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,
 • Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia wypełnia ankietę, w której zawiera informacje:     -   czy jest objęta kwarantanną, - dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy,
 • Osoby odwiedzające zobowiązane sa do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia,
 • Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w kwarantannie lub izolacji,
 • Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą,
 •  Rodziny zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz na sali widzeń,
 •  Każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy,
 • Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk,
 •  W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, może nie zostać ono udzielone - decyzję podejmuje dyrektor jednostki,
 • Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.
 • Osoba ubiegająca się o widzenie poddawana będzie pomiarowi temperatury.
 • Osoba ubiegająca się o widzenie powinna zgłosić się do jednostki 40 minut przed planowanym widzeniem. 

 

Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 29  744 40 53 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_przytuly_stare@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach:

środa – skazani pawilon A

piątek – skazani pawilon B

sobota – skazani pawilon B

niedziela – tymczasowo aresztowani, skazani pawilon A

w godzinach 8:00 – 16:00.

 

- pierwsza i trzecia niedziela miesiąca - skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach: II, III, IV,

-  druga i czwarta niedziela miesiąca - skazani zatrudnieni na terenie jednostki, zakwaterowani w oddziałach: I, V, VI, VII,

-  ostatnia niedziela miesiąca – skazani niezatrudnieni ze wszystkich oddziałów mieszkalnych

- skazani zatrudnieni poza terenem jednostki korzystają z widzeń w każdą niedzielę

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej