Z jakże zaszczytną datą - 1 sierpnia, która wiąże się wielkim wydarzeniem w dziejach historii Polski, szeregi zespołu ZK Przytuły Stare zasiliła nowa funkcjonariuszka, dumnie wypowiadając słowa roty ślubowania.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej.

 

Trud służby w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi

Po założeniu munduru funkcjonariuszka wspomoże wykonywanie obowiązków działu służby zdrowia. Jako pielęgniarka będzie m.in. konsultować osadzonych pod kątem stanu zdrowia, kierowaniać do lekarza, wydawać leki czy przyjmować osadzonych do jednostki - przeprowadzając wywiad zdrowotny lub badania profilaktyczne.

 

Ślubowanie, szkolenia, służba

Dyrektor jednostki mjr Andrzej Pawluczuk oraz kierownik działu służby zdrowia, pogratulowali trafnego wyboru i życzyli spokojnej służby. Teraz przed funkcjonariuszką cykl szkoleń i egzaminów oraz okres adaptacji zawodowej. Będąc funkcjonariuszem należy znać obsługę broni palnej czy środki przymusu bezpośredniego. O kompetencje praktyczne i umiejętności poruszania się w ramach ściśle obowiązujących przepisów prawa i procedur zadba wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna. Pierwsze dwa lata, czyli służba przygotowawcza są stresujące i bardzo ważne. Ale w każdej chwili można liczyć na pomoc kolegów i przychylność przełożonych. Każdy z funkcjonariuszy przebył tę drogę i służy w wybranej jednostce penitencjarnej.  

Życzymy samych bezpiecznych służb i szybkich awansów!

 

Opracował: plut. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej