27 lutego 2020 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych sierż. Łukasz Listwon i st. szer. Beata Mikulska poprowadzili zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej w Miastkowie na temat środków odurzających w postaci dopalaczy oraz specyfiki Służby Więziennej.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Edukacja w mundurze”. Głównym celem wizyty funkcjonariuszy w szkole było budowanie u dzieci i młodzieży prawidłowych postaw wobec zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy oraz przedstawienie modelu pracy Służby Więziennej.

W trakcie prelekcji uczniowie mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy na temat środków odurzających w tym nowych, niebezpiecznych substancji zwanych dopalaczami. Szczególny nacisk prowadzący położyli na omówienie negatywnego wpływu środków na zdrowie i życie człowieka. Ponadto omówiono problematykę działalności Służby Więziennej związaną z ochroną społeczeństwa oraz prowadzenia procesu resocjalizacji min. związaną z profilaktyką i promowaniem zdrowego trybu życia. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pracą poszczególnych pionów służby oraz ich wpływem na funkcjonowanie jednostek penitencjarnych.

 

 

Tekst, zdjęcia: st. szer. Beata Mikulska, sierż. Łukasz Listwon

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej