Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw ustanowiła dzień 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej.

105 lat temu, 8 lutego 1919 r., Marszałek Józef Piłsudski podpisał jeden z dekretów sankcjonujących więziennictwo w odrodzonej Polsce.

Polskie więziennictwo ma piękną i długą tradycję. Służba Więzienna swój początek datuje na okres dwudziestolecia międzywojennego i odwołuje się do Straży Więziennej. W szeregach tej formacji służyli ludzie oddani państwu, którzy w imię wolności i niepodległości przelewali krew za Ojczyznę.

Straż Więzienna szybko stała się dobrze zorganizowaną służbą państwową, której kadra wywodziła się ze środowisk zaangażowanych w działalność niepodległościową, a polskie więziennictwo stało się nowoczesne i postępowe dzięki wdrażaniu naukowych idei penitencjarnych.

Więcej o historii naszej formacji znajdziecie w linku poniżej.
Historia polskiego więziennictwa w pigułce

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej