Mijający rok, pomimo napotkanych trudności należy uznać za udany. Najważniejszy cel funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Przytułach Starych - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw - został wykonany. Co się wydarzyło w penitencjarnym, zamkniętym świecie - przeczytacie poniżej.

2022 rok przejdzie do historii naszej jednostki jako rok zmian. A zmieniło się niemało, poczynając od struktury - Zakład Karny w Przytułach Starych z początkiem roku pożegnał Białystok i wszedł do grupy jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie. Następnie zmienił się dyrektor więzienia, powiększyliśmy też pojemność jednostki. Wprowadziliśmy nowe przepisy prawa dotyczące systemu penitencjarego wynikające z nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego. Pracy było na prawde dużo. 

 

Bohaterowie i sportowcy

Mijający rok rozpoczęliśmy od bohaterskiej postawy naszego funkcjonariusza, który w czasie wolnym od służby pomógł poszkodowanej w wypadku samochodowym.

Widok był straszny, auto nie miało przodu od strony kierowcy, gdzie uderzyło w drzewo. Rękoma odgiąłem słupek dachu, żeby poszkodowana mogła swobodnie ruszyć głową. Przeprowadziłem wywiad, zapytałem o obrażenia oraz obecność innych osób w aucie. W tym samym czasie, gdy ja zajmowałem się poszkodowaną, moja żona, która również była świadkiem zdarzenia, powiadomiła służby ratunkowe.” – wspomina zdarzenie wychowawca ds. kulturalno-oświatowych mjr Paweł Suski, który najechał na miejsce wypadku i zatrzymał się by udzielić pomocy.

W ostatnich dniach, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, uratowana kobieta wysłała do naszego bohatera list ze wzruszającym podziękowaniem.

Kobieta napisała list, bo nie jest w stanie normalnie, bez emocji bezpośrednio lub przez telefon przekazać tego co czuje i jak bardzo dziękuję za okazaną bezinteresowną pomoc. W wakacje została szczęśliwszą żoną - dodaje wychowawca Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Godną funkcjonariusza Służby Więziennej postawą wykazali się również dwaj inni funckjonariusze - Tobiasz i Kamil. W dniu 6 lipca br. będąc na urlopie, w miejscowość Lidzbark Warmiński, nie czekali ani chwili, by przystąpić do ratowania życia człowiekowi znajdującemu się w potrzebie. Udzielili pierwszej pomocy kobiecie leżącej bez oznak życia na chodniku.

Na arenach sportowych także możemy pochwalić się nie lada wynikami. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych reprezentowali barwy Warszawskiego Inspektoratu Służby Więziennej w I Mistrzostwach Polski Służby Więziennej w Futsalu 40+ w Szczyrku. Drużyna znalazła się w pierwszej piątce zwycięzców. 

 

Inwestycje i ekologia

Służba Więzienna w ramach oddziaływań penitencjarnych wraz z Nadleśnictwem Ostrołęka czy też we współpracy z myśliwymi z koła łowieckiego „Jeleń” w Ożarowie Mazowieckim, zorganizowała skazanym liczne zajęcia edukacyjne w terenie, połączone ze sprzątaniem ścieżek spacerowych, akcjami sadzenia nowych drzew, dokarmianiem zwierzyny itp. Wszystkie działania oczywiście realizowane na bazie wcześniej zawartych porozumień z tymi instytucjami.

Inwestycją w kierunku ekologi oraz oszczędności, była instalacja paneli fotowoltaicznych, które pozwolą zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

 

Nowe ścieżki współpracy

W kończącym się roku, Zakład Karny w Przytułach Starych zawarł szereg porozumień z wieloma instytucjami, mające na celu wzajemną współpracę na polu resocjalizacji skazanych oraz edukacji i profilaktyki. Taką deklarację współpracy z naszą jednostką złożyło i podpisało Muzeum żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Akademia Nauk Stosowanych i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej filia w Ostrołęce, 1 Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. Na efekty wyżej wymienionych inicjatyw nie czekaliśmy długo, bowiem już miesiąc po podpisaniu współpracy z MŻW w Ostrołęce - zorganizowaliśmy patriotyczny spektakl teatralny, w którym udział wzięli osadzeni z naszej jednostki. Ponadto historycy z zaprzyjaźnionego muzeum odwiedzali więzienie w celu edukacji historycznej skazanych, co także wpisuję się w ramy współpracy oraz oddziaływań penitencjarnych skierowanych na kształtowanie właściwych postawy wśród osadzonych.

 

Realizacja rządowego programu "Praca dla więźniów" - mocną stroną naszej jednostki

Poziom zatrudnienia skazanych w każdym miesiącu był na bardzo wysokim poziomie w skali Polski i oscylował w granicach średnio - 70% całej populacji osadzonych w jednostce. Warto nadmienić, że dzięki tak wysokiemu wskaźnikowi pracujących osadzonych, wiele zobowiązań komorniczych i innych zostało uregulowanych. Suma jaką osadzeni przeznaczyli na poczet zobowiązań alimentacyjnych w mijającym roku to ponad 237 tys. złotych!

 

Otwarci na pomoc i społeczeństwo

Mijający rok to mnogość akcji charytatywnych w których czynny udział brała nasza formacja. Do głównych z nich zaliczyć należy: "Szlachetna Paczka", ogólnopolska inicjatywa krwiodawstwa "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna", czy w końcu pomoc dla Ukrainy w postaci zapewnienia grupie uchodźców dachu nad głową. W akcje pomocową wraz z Zakładem Karnym w Przytułach Starych włączył się Zarząd Koła Myśliwskiego „Jeleń” w Ożarowie Mazowieckim, który podjął decyzję, iż kwatery którymi dysponują, zostaną przeznaczone do zamieszkania dla ukraińskich matek z dziećmi, które uciekły z terenów trwających walk do naszego kraju. Koło Łowieckie pokryło koszty związane z energią elektryczną, opałem oraz udostępniło im wyposażenie kwater. Wójtowie Gmin Wyśmierzyce i Olszewo Borki zapewnili im wyżywienie oraz środki higieny i odzież. W akcję zaangażowało się także koło gospodyń wiejskich działające przy Gminie Olszewo Borki.

Ważną rolę w tym przedsięwzięciu odegrała grupa pięciu osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Przytułach Starych, która w dniu 4 marca 2022 roku pomogła w przygotowaniu kwatery w miejscowości Stepna Stara do zamieszkania dla matek z dziećmi. Skazani wykonali ogrom prac porządkowych, w tym związanych z odświeżeniem pomieszczeń, przygotowaniem opału oraz posprzątali teren na którym znajduje się budynek.

Oprócz licznych akcji charytatywnych funkcjonariusze wielokrotnie gościli w szkołach, uczelniach czy innych instytucjach, by dzielić się ze słuchaczami ciekawostkami na tematy związane ze Służbą Więzienną, przy okazji zachęcając do podjęcia w przyszłości pracy w tej formacji. Chętnie prezentowaliśmy nasze barwy na piknikach oraz festynach, a także zapraszaliśmy na wizyty studyjne w celu poznania więzienia od środka. Młodzież mogła zweryfikować prezentowany na wizytach w szkole obraz więzienia z zastaną rzeczywistością. Często były to głosy zaskoczenia, w kontekście pozytywnym.

 

Rok 2022 w liczbach

Najważniejszymi liczbami w mijającym roku były - 10 i 1265. Pierwsza związana jest z okrągłą rocznicą powołania do życia w 2012 roku naszej jednostki penitencjarnej. Natomiast 1265 to liczba oznaczająca ilość miejsc zakwaterowania osadzonych jaką posiada obecnie nasza jednostka. W sierpniu br. odbyło się uroczyste otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych oddanych do użytku i gotowych do zasiedlenia. Rok 2022 był też rekordowym w ostatnich latach pod względem przyjęć nowych funkcjonariuszy do pracy. Zatrudnienie u nas znalazło 25 nowych funkcjonariuszy, dodatkowo zatrudniliśmy też kilka osób w charakterze pracownika cywilnego.

 

Podsumowanie i plany

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Zakład Karny w Przytulach Starych. Stary rok można powiedzieć - minął pod hasłem "Służba Więzienna otwiera się na zewnątrz". Na niespotykaną dotąd skalę nasze działania ukierunkowane były na spotkania z potencjalnymi kandydatami do pracy w Służbie Więziennej, ale i także z pozostałą częścią społeczeństwa- pikniki, udział w festynach. Pokazanie Służby Więziennej od środka, spotkania w cztery oczy, rozmowa, wszystko to miało na celu przybliżenie specyfiki naszej służby, zmienić czasami może mylne wyobrażenie o formacji, a przede wszystkim zachęcić, zainteresować skłonić do dyskusji. Czy to nam się udało? Jesteśmy przekonani, że tak!

Wiele udało się zrealizować, ale także dużo wyzwań w nadchodzącym roku jeszcze przed nami. Dziękujemy za opinie te dobre i te krytyczne. Pierwsze cieszą, ale te drugie cieszą bardziej, bo motywują do jeszcze cięższej pracy. Nie ma idealnej firmy, instytucji. Tam gdzie jest dyskusja, różnica poglądów to znaczy że coś się dzieje i może wyniknąć z tego coś konstruktywnego.

 

Jeszcze raz dziękujemy za mijający rok. Wytchnienia, wzajemnego szacunku i spokoju oraz realizacji zamierzonych planów w Nowym Roku,

życzą Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych !

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej