Korzystając z uprzejmości trenera Rafała Wieczerzaka - trenera CrossFit, prowadzącego treningi personalne oraz specjalistę od przygotowania motorycznego i dyplomowanego masażystę, kadra penitencjarna zakładu karnego zorganizowała zajęcia typu CrossFit dla osadzonych Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Resocjalizacja poprzez sport

SPORT jest niezastąpionym narzędziem wychowawczym i ważnym środkiem w procesie resocjalizacji obok terapii, pracy, czy nauki. Rozwój resocjalizacji nastawiony jest na poszukiwanie metod i środków, umożliwiających skuteczniejszy powrót do społeczeństwa jednostek, które weszły w konflikt z prawem. Spośród wielu proponowanych działań resocjalizujących najbardziej efektywne będą te, które mogą być realizowane w specyficznych warunkach więzienia, które stanowią jednocześnie atrakcję dla samych więźniów.

Kultura fizyczna w placówce penitencjarnej niewątpliwie spełnia te warunki, gdyż jest formą aktywności, która przy odpowiedniej organizacji ze strony władz więzienia jest chętnie podejmowana przez osadzonych. Zajęcia sportowe, szczególnie w więzieniu, pozwalają redukować napięcie wewnętrzne wynikające z ograniczenia ruchu, a tym samym obniżają poziom agresji. Sytuacje społeczne zaistniałe podczas uprawiania sportu uczą rozwiązywania sporów i konfliktów w sposób zgodny z przepisami. Zajęcia sportowe stwarzają możliwość nabywania umiejętności prospołecznych, eliminowania ostrych podziałów wynikających z reguł ˝drugiego życia˝, uczą współpracy w grupie, samodyscypliny i przestrzegania zasad.

 

Pot, emocje i zmęczenie

Dla osadzonych był to dzień pełen emocji, radości i zmęczenia, bo przecież nic tak nie smakuje jak wygrana ze swoimi słabościami. Trener Rafał sprawił, że te 2 godziny zajęć skazani będą odczuwać w swoich mięśniach przez najbliższe 2, a może więcej dni, ale jakże szczęśliwe dni. Dziękujemy Trenerze!

Już dziś wiemy, że to były pierwsze zajęcia w takiej formie, ale na pewno nie ostatnie. Cdn już wkrótce.

 

Mistrzowie nie tworzą się na siłowni. Mistrzowie są tworzeni przez coś, co mają głęboko w sobie – pragnienie, marzenie, wizję.” - Muhammad Ali

 

Opracowanie: szer. Luiza Karapetyan-Kowalska, zdjęcia: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej