Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych z dniem 27.03.2020 r. dokonał aktualizacji ograniczeń obowiązujących na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych w ten sposób, że zmienił zapis dotyczący wstrzymania spacerów w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. Spacery z dniem dzisiejszym zostają przywrócone.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej