Już od ponad półtora roku stu skazanych ma możliwość podjęcia pracy i rozwoju umiejętności na hali produkcyjnej firmy Metal-Technik, wybudowanej ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w ramach realizacji Programu „Praca dla więźniów”.

Oderwanie od szarej codzienności

Więźniowie zajmujący się wytwarzaniem sprzętu i maszyn rolniczych pracują na hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Projekt uruchomiony w styczniu 2020 roku ma głównie na celu zatrudnienie skazanych recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zamkniętych.

Dla tego typu osadzonych każde wyjście z celi jest wręcz nagrodą.  Oprócz opuszczenia celi na czas wykonania telefonu, codziennego spaceru, łaźni czy na rozmowę z wychowawcą - resztę dnia muszą spędzać w celi mieszkalnej. Dla skazanych praca jest zbawienna. Daje poczucie przydatności, pozawala zapomnieć o wielu dniach do końca wyroku czy o wyrządzonej krzywdzie.

Zadośćuczynienie

Dzięki otrzymywanemu wynagrodzeniu, mnóstwo szkód wyrządzonych w przeszłości przez osadzonych może zostać naprawionych. Pomijając Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, na który zabierana jest część wypłaty osadzonych, skazani mogą też regulować swoje zobowiązania komornicze. Tylko w zeszłym miesiącu względem alimentów, uregulowano blisko 15 tys. zł. Bez możliwości podjęcia pracy, dzieci nie otrzymałyby pomocy od taty zza więziennych krat, a ponadto wiele rodzin nie przetrwałoby próby trudnego czasu rozłąki.

Ze środków pozostających do dyspozycji więźniowie wspierają swoje rodziny na wolności lub spłacają zadośćuczynienia względem  ofiar przestępstw robiąc dyspozycję przelewów za pośrednictwem działu finansowego zakładu karnego.

Zawód i nowe umiejętności

Kolejną zaletą podejmowania pracy za więziennym murem i jest zdobycie cennego doświadczenia, zawodu oraz nowych umiejętności, które po wyjściu na wolność mogą  przydać się przy szukaniu nowej pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów w ramach dobrej współpracy, zakład karny podejmuje szereg działań do realizacji kursów i szkoleń osadzonych. W związku z powyższym, aktualnie trwa kurs spawacza, który realizowany jest na terenie hali Metal-Technik.

Obecnie 12 skazanych uczestniczy w wyżej wymienionym szkoleniu pt.„Spawacz metodą MAG”. Tego rodzaju formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych są bardzo potrzebne w jednostkach penitencjarnych, gdyż jak sama nazwa projektu mówi, dają możliwość „... powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Warto dodać, że wyżej opisane kwalifikację zdobyte przez osadzonych, będą również rekomendowane na wolności. Kurs kończy się egzaminem państwowym uprawniającym do wykonywania zawodu spawacza.

Szereg osadzonych po opuszczeniu zakładu karnego podejmuje prace u kontrahentów, którzy zatrudniali ich jeszcze jako osoby pozbawione wolności. To najlepsza recenzja dla takiej osoby opuszczającej więzienne mury.

 

Tekst i zdjęcia: plut. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej