Osoby pozbawione wolności w aresztach śledczych i zakładach karnych mają dostęp do więziennej biblioteki. W naszej jednostce jest także wiele punktów bibliotecznych, wokół których skupia się edukacja kulturalna oraz profilaktyka i oddziaływania resocjalizacyjne.

Książki w pudle

Osadzeni chętnie korzystają z zasobów punktów bibliotecznych znajdujących się w jednostce penitencjarnej. Kadra więzienna doskonale wie, jak ważnym elementem resocjalizacyjnym jest zachęcanie więźniów do czytania. Na półkach znajdziemy bogatą kolekcję powieści i książek historycznych oraz takich, które można zaliczyć do klasyki literatury polskiej i światowej. Osadzeni do wyboru mają także pozycje o tematyce science-fiction, sensację czy książki z kręgu motoryzacji lub sportu oraz popularnonaukowe.

Właściwy dobór książek to także środek terapeutyczny

Pozwala zniwelować napięcie emocjonalne, zminimalizować niepożądane postawy. Czytanie zaspokaja zainteresowania intelektualne, rozszerza wiedzę, stymuluje umysł, wzbogaca słownictwo, rozwija pozytywne cechy osobowości. Ułatwia wyrażanie myśli i uczuć, kształtuje estetykę, uwrażliwia na piękno, sztukę, rozwija zainteresowania, a przez to przygotowuje osadzonych do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Biblioteka to również miejsce pracy osadzonych, bowiem to właśnie oni obsługują czytelników, jak również dokonują drobnych napraw księgozbioru. Księgozbiór Zakładu Karnego w Przytułach Starych liczy ponad 13 tysięcy woluminów.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej