2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Historia 

Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. Szczegóły i prezycyjne objaśnienie co do falgi państwowej znajdziemy w Ustawie z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych”

Symbolika barw 

Barwy narodowe mają także swoje symboliczne znaczenie. Kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń, dobrobyt, a kolor czerwony – krew, czyli walkę o suwerenność, walkę o niepodległość”. Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem woli zwycięstwa i niezłomności narodu. Dawały nadzieję na wolność i niepodległość kraju.

Jak należy obchodzić sięflagą państwową?

Fladze państwowej należy się szacunek i dbałość o jej estetykę.

  • Prezentowana publicznie musi być czysta oraz mieć czytelne barwy – nie może być pomięta lub postrzępiona.
  • Flaga nigdy nie może też dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
  • Flagą również nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
  • Fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów oraz żadnego rodzaju rysunków. Kodeks karny zawiera przepisy dotyczące ochrony symboli narodowych. Za publiczne znieważenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi czy godła grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Służba Więzienna- brzmi dumnie 

W niemal każdej uroczystości Służby Więziennej towarzyszy flaga państwowa, która eksponowana jest z dumą, należytym szacunkiem oraz estetyką. Czy to jest ślubowanie na funkcjonariusza, czy święto Służby Więziennej lub inne podniosłe wydarzenie - zawsze z takim samym pietyzmem i oddaniem funkcjonariusze dbają o obecność tego ważnego, spajającego elementu przynależności państwowej. Wyrazem tego patriotyzmu jest zarówno schludny wygląd i czystość munduru, na którym od niedawna również pojawiła się flaga państwowa, ale także uroczyste zgodne z ceremoniałem Służby Więziennej podniesienie flagi państwowej na maszt w towarzystwie hymnu państwowego. Funkcjonariusz Służby Więziennej to patriota, dla którego mundur i barwy narodowe zawsze będą na pierwszym miejscu, i których zawsze, bez uwagi na konsekwencje będzie bronił. Mundur i repreztowanie narodowej, trzeciej co do wielkości formacji w Polsce zobowiązuje!

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej