Dziś przypada 78 rocznica Powstania Warszawskiego.

Armia Krajowa w narodowowyzwoleńczym zrywie o godzinie 17:00, 1 sierpnia 1944 roku przeciwstawiła się zbrojenie okupującym Warszawę hitlerowskim Niemcom. Wystąpienie zbrojne AK było połączone z ujawnieniem się struktur działania Podziemnego Państwa Polskiego.

Niestety ta największa akcja militarna II wojny światowej zorganizowana przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza", a zarazem największa bitwa stoczona przez organizacje podziemną w tamtym czasie, skończyła się niepowodzeniem.

Po 63 dniach oporu siły niemieckie zmusiły do kapitulacji słabo uzbrojone oddziały powstańcze, pozostawione bez znaczącej pomocy ze strony USA i Wielkiej Brytanii.

Dziś oddajemy hołd Powstańcom Warszawskim, Bohaterom naszych czasów. Niech żyją Powstańcy Warszawcy! Wieczna chwała poległym!

Cześć i chwała Bohaterom !!!


Opracował: plut. Daniel Dąbrowski

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej