1 lipca od 2007 roku obchodzony jest w Polsce „Dzień Psa”. Czworonogi w Służbie Więziennej pełnią bardzo ważną rolę, której istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Rodzaje psów w Służbie Więziennej

W skład wyposażenia załogi naszej formacji wchodzą dwie specyfikacje psów. Służbowe - specjalne i służbowe patrolowo-obronne. Do zadań tych pierwszych należy między innymi kontrola paczek,  korespondencji, pojazdów czy pomieszczeń. Natomiast domeną psów służbowych partolowo-obronnych jest nadzór terenu jednostki, pomoc przy realizowaniu wzmocnionych konwojów oraz zadań ochronny.

Elita wśród psów

Czworonogi, które wchodzą w szeregi Służby Więziennej, przy naborze podlegają weryfikacji pod kątem kilku determinujących ich przydatność cech. W szczególności ocenie podlegają podstawowe cechy jak słuch, wzrok, ale również takie rzeczy jak – reagowanie w sytuacji niebezpiecznej, odporność na hałas (wystrzał z broni), pewność w zachowaniu, chęć i umiejętność aportowania.

Szkolenia

Nasi czworonożni funkcjonariusze często udaremniają przemyt narkotyków lub wykrywają przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone, które próbują ukryć osadzeni.  Aby zdobyć wyżej wymienione umiejętności pies razem ze swoim przewodnikiem przechodzą specjalistyczne szkolenia.

Między innymi pies służbowy-specjalny zdobywa umiejętności wyszukiwania substancji psychotropowych i środków odurzających. Pies i przewodnik nie mogą to być osoby przypadkowe, od ich wzajemnej relacji którą także doskonalą podczas szkoleń, zależy bezpieczeństwo jednostki i satysfakcja z wykonywanej pracy. 

Psy służbowe patrolowo-obronne doskonalą umiejętności głównie pod kątem posłuszeństwa, przeszukania terenu, obrony przewodnika. Wszystkie czworonogi Służby Więziennej przechodzą kurs w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnym.

 Cezar i Nobel

W Zakładzie Karnym w Przytułach Starych na co dzień służbę pełnią dwa rodzaje psów służbowych. Jednym z nich – Cezarem, opiekuje się Łukasz. Natomiast w ślad za Michałem, podąża pies służbowy-specjalny o widzięcznej nazwie „Nobel”.

Wszystkim opiekunom i przewodnikom psów spokrewnionym służbom, życzymy spokojnej i wzorowej służby!

Zapraszamy do galerii zdjęć

Opracował : plut. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej