W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu z Robertem Chomą, Prezydentem Miasta Przemyśla.

Realizowany przez Służbę Więzienną rządowy program „Praca dla więźniów” oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw to główne tematy spotkania Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu, ppłk. Artura Białego oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce, ppłk. Waldemara Janczury z Robertem Chomą, Prezydentem Miasta Przemyśla.

Dyrektorzy jednostek penitencjarnych podczas spotkania przybliżyli główne filary programu „Praca dla więźniów” dotyczące budowy hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenia możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów a także ulg na jakie liczyć mogą przedsiębiorcy, którzy odpłatnie zatrudniają osoby pozbawione wolności. Wskazane zostały również resocjalizacyjne aspekty programu. Skazani kierowani do zatrudnienia uczą się systematyczności, wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtują poczucie odpowiedzialności co w efekcie przygotowuje ich do powrotu do społeczeństwa. Nabywają także nowe lub ugruntowują umiejętności zawodowe nabyte podczas organizowanych przez Służbę Więzienną szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe więźniów, niezbędne do późniejszej aktywności zawodowej w warunkach wolnościowych.

Prezydent Robert Choma podkreślił, że zauważa i bardzo docenia wieloletnie działania Służby Więziennej związane z kierowaniem skazanych do prac nieodpłatnych na rzecz społeczności lokalnej. Praca skazanych daje wymierne i pozytywne efekty czego dowodem są sygnały płynące od osób zarządzających placówkami, w których zatrudnione są osoby pozbawione wolności. Prezydent zapewnił także o swojej gotowości pomocy przy podejmowanych działaniach mających na celu zwiększenie zatrudnienia skazanych.

 

tekst: kpt. Arkadiusz Skafiriak

zdjęcia: Rzecznik UM w Przemyślu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej