Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu ppłk Artur Biały uczestniczyli sympozjum naukowym pt. „Słudzy Boży: Józef i Wiktoria Ulmowie z dziećmi - Świadkowie wiary”, które odbyło się dniu 22 marca 2018 r. w siedzibie przemyskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Sympozjum poświęcone rodzinie ze wsi Markowa, której proces beatyfikacyjny toczy się obecnie, zostało zorganizowane przez Postulację beatyfikacyjną oraz Instytut Pamięci Narodowej a patronatem honorowym objęli je J. E. Ks. Abp Adam Szal – Metropolita Przemyski, Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Władysław Ortyl – Marszsałek Województwa Podkarpackiego oraz Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.

W czasie konferencji naukowej prelegenci przedstawili szereg wykładów odnoszących sie do losów rodziny Ulmów, wartości jakimi kierowali się w swoich działanich a także ukazujących genezę i cele reżimu nazistowskiego.

Podkarpacka Służba Więzienna od września 2016 r., wspólnie z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, realizuje program „Świat Sprawiedliwych – bohaterski przykład rodziny Ulmów”. To autorski projekt o charakterze readaptacyjnym adresowany do osób pozbawionych wolności, który stwarza możliwość skonfrontowania własnych postaw życiowych, systemu wartości i zachowań z postawami zwykłych ludzi znajdujących się w sytuacjach skrajnych i trudnych, w oparciu o sylwetki Józefa i Wiktorii Ulmów, jak również innych postaci z grona Sprawiedliwych.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Arkadiusz Skafiriak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej