W dniu 15 marca 2019 r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyła się odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Marka Grabka.

W czasie spotkania przedstawiono prezentacje multimedialną podsumowującą ubiegły rok, między innymi omówiono dziłania związane z programem "Praca dla więżniów", przedstawiono ważne wydarzenia jakie miały miejsce na terenie jednostki a także zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjno-remontow. Przedstwiono także plany i zamierzenia jakie jednostka stawia sobie do realizacji w bieżącym roku.

Dyrektor Okręgowy podziękował zebranym funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie i właściwe wykonywanie swoich obowiązków.

tekst: mjr Arkadiusz Skafiriak

zdjęcia: ppor. Wojciech Walatek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej