Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Przemyślu ponownie przyłączyli się do kampanii „Kilometry Dobra”.

Kilometry Dobra” to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna. Jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. Kampania integruje i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra. Zbierane są środki na różne cele społeczne: edukację, bezpieczeństwo, ekologię, sport, kulturę, potrzeby humanitarne, pomoc niepełnosprawnym i ochronę zdrowia.

Współpracujące z naszą jednostką Polskie Stowarzyszenie na rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu przyłączyło się do tej trwającej od 1 marca do 2 czerwca 2019 r. kampanii. Zbiórka pieniędzy w danej instytucji kończy się liczeniem uzbieranej kwoty i zamienianiem jej na metry (na 1 metr przypadają 44 złotówki); w taki sposób mierzy się Kilometry Dobra. Finał akcji, którą patronatem objęli Prezydent Przemyśla - Pan Wojciech Bakun i Starosta Powiatu Przemyskiego - Pan Jan Pączek przypada na dzień 1 czerwca br.

Funkcjonariusze i pracownicy naszej jednostki zebrali kwotę 357,99 zł. oraz 1 euro, co daje ponad 8 „metrów dobra”. Liczymy, że te „metry” pomogą potrzebującym dzieciom przybliżyć się do samodzielnego życia.

 

 

 

tekst: mjr Arkadiusz Skafiriak

zdjęcia: archiwum PSONI

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej