W miesiącu marcu 2018 r. osadzeni z Zakładu Karnego w Przemyślu wzięli udział w programie pt. "Droga do wolności – postawa człowieka w obliczu zniewolenia" realizowanym w rocznicę „100- lecia odzyskania niepodległości, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Przemyślu a Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Celem projektu jest zapoznanie osadzonych z historii Polski w kontekście odzyskania niepodlęgłości, przedstawienie dziedzictwa kulturowego i historycznego ojczyzny, budowanie poczucia tożsamości narodowej. Przedstawienie sylwetek bohaterskich losów Polaków ma za zadanie skłonienie do refleksji, zadumy. We współczesnym świecie, gdzie znacząco na wartości tracą symbole narodowe, niezwykle istotne jest, aby poruszać kwestie dotyczące drogi do wolnej Polski, a także bohaterów ówczesnych, jak i teraźniejszych czasów. W związku z powyższym, poprzez zaznajomienie uczestników programu z informacjami biograficznymi, działalnością, wielokrotnie odznaczonych żołnierzy, a także historią z okresu I i II wojny światowej dotyczącej tutejszego terenu, niniejszy program readaptacyjny będzie kładł nacisk na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, empatii, wzbudzenie i zrozumienie postaw patriotycznych, a także zderzenie własnych poglądów życiowych, własnego systemu wartości i zachowań z zaprezentowanym zagadnieniem sytuacji społeczeństwa polskiego w czasach niewoli.

W ramach pierwszej części przedsięwzięcia w dniu 21.03.2018 r. w sali terapii administracji Zakładu Karnego w Przemyślu odbyło się spotkanie z Panią Alicja Chruścicką, przedstawicielką Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, autorką publikacji o powstańcach, legionistach i obrońcach Przemyśla. Tematem wykładu było „Przybliżenie tematyki powstania Legionów Polskich – udział w legionach młodzieży przemyskiej w 104. rocznicę powstania Legionów."

Kolejne spotkanie, które odbyło sie w dniu 26.03.2018 r. to wykład kierownika działu historii Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, dr. Grzegorza Szopy, który przeprowadził prelekcję na temat „Żołnierzy Wyklętych”.

W ramach progamu przewidziane są kolejne spotkania związane z odzyskaniem przez Polskę niepodlęgłości.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Marek Rybkiewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej