Ogłoszenie o naborze do służby w Zakładzie Karnym w Potulicach.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie kolejnej procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w naszej formacji na terenie Zakładu Karnego w Potulicach.

Dokumenty należy składać w terminie do 19 kwietnia 2022 roku. 

Więcej informacji na stronie:

Ogłoszenie o naborze w Zakładzie Karnym w Potulicach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej