Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Potulicach wychowawcy st. szer. Sandra Franczak-Kemnitz oraz st. chor. Michał Skowron wzięli udział w wirtualnych praktykach dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

"Potrzeba matką wynalazku"

Pomysł otwarcia zamkniętej za murem więziennej rzeczywistości przed studentami pedagogiki o specjalności sądowniczo-penitencjarnej zrodził się w wyniku rozmowy z prof. Dittą Baczała, zastępcą Instytutu Nauk Pedagogicznym UMK. Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach kpt. Dariusz Witkowski z chęcią przystał na nową odsłonę stacjonarnych do tej pory praktyk studenckich. Koordynatorką przedsięwzięcia z ramienia Służby Więziennej jest ppor. Izabella Mróz-Konwińska.

Pod lupą – dział penitencjarny

O cieniach i blaskach pracy w dziale penitencjarnym opowiadała m.in. wychowawczyni z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach st. szer. Sandra Franczak-Kemnitz. Studenci mogli dowiedzieć się jak wygląda pierwszy dzień w warunkach izolacji więziennej – czego skazani dowiadują się na samym wstępie odbywania swojej kary pozbawienia wolności i co jest ważne podczas dokonywania pierwszej klasyfikacji osadzonego przez Komisję Penitencjarną. P-1/z, M-2/t, P-3/p, R-2/t, R-1/z – te skróty nie stanowią już zagadki dla studentów toruńskiej uczelni. Każdy skazany nie rzadziej niż co 6 miesięcy podlega ocenie okresowej postępów w procesie resocjalizacji – jakie aspekty ona zawiera? Na co zwraca uwagę wychowawca przy jej sporządzaniu? Czym różni się ocena okresowa od opinii penitencjarnej wysyłanej do sądu? O to można śmiało zapytać studentów. Co oznacza negatywna prognoza kryminologiczno-społeczna i z czym się wiąże? Jak konstruowane są programy resocjalizacji i w jakich obszarach? Co z podkulturą więzienną i tzw. "drugim życiem"? Jak przebiegają negocjacje w sytuacjach kryzysowych?

Pod lupą- dział ewidencji

St. chor. Michał Skowron wychowawca Oddziału Zewnętrznego w Potulicach ma wieloletnie doświadczenie w dziale ewidencji. Opwiedział studentom UMK jak zagadnienia penitencjarne łączą się z ewidencyjnymi. Wychowawca przestawił zagadnienia ewidencyjno-penitencjarne związane z przyjęciem osadzonych do zakładu karnego/aresztu śledczego oraz poruszył kwestie zwolnienia osadzonych z jednostek organizacyjnych. Jakie zadania stoją przez funkcjonariuszami działu ewidencji? Na jakich płaszczyznach muszą ściśle współpracować z działem ochrony i działem penitencjarnym? Czy ta współpraca jest kluczowa do zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych? To kolejne pytania, na które z całą pewnością mogą już udzielić odpowiedzi uczestnicy e-praktyk.

Owocna współpraca

Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy zainteresowanie studentów zadaniami jakie stoją przed Służbą Więzienną i pokazaliśmy naszą więzienną rzeczywistość z pełną pasją. Zakład Karny w Potulicach oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez partnerskie współtworzenie projektu jakim były praktyki zdalne poczynili krok w przyszłość wyznaczając nowe trendy w kształceniu.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: ppor. Agnieszka Chojnacka (na podstawie materiałów  ppor. Izabelli Mróz-Konwińskiej i ppor. Justyny Sejdowskiej)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej