W Zakładzie Karnym w Potulicach odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na zaopatrzenie emerytalne mjr Hanny Koryckiej-Bryś, Kierownika Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Podziękowania

Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach - płk Jarosław Nurkiewicz podziękował odchodzącej Pani Kierownik za wzorowe i profesjonalne pełnienie obowiązków, pracowitość i zaangażowanie, a także za znaczący wkład w funkcjonowanie jednostki oraz za wieloletnią służbę w strukturach Służby Więziennej. Nie zabrakło także podziękowań za niesienie pomocy i wspieranie innych.

Przebieg służby

Mjr Hanna Korycka-Bryś zakończyła długoletnią służbę, której poświęciła 19 lat swojego życia. Służbę rozpoczęła w lipcu 2000 roku na stanowisku Młodszego Psychologa Działu Penitencjarnego. Natomiast w 2002 roku została psychologiem w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w tutejszej jednostce penitencjarnej, a już w 2009 roku została kierownikiem tego działu. W kwietniu 2013 roku otrzymała brązową odznakę resortową za zasługi w pracy penitencjarnej.

Ostatni dzień

Nie obyło się bez łez wzruszenia wywołanych wspomnieniami oraz świadomością, że to ostatni dzień w mundurze i zakończenie pewnego etapu w życiu poświęconego służbie innym.

"Zawsze miałam szczęście do ludzi… zawsze wokół mnie były Anioły… a Wy jesteście tego dowodem… Jeżeli mogłabym wybrać raz jeszcze ludzi z którymi pracowałam, to wybrałabym właśnie Was... " Takimi słowami mjr Hanna Korycka-Bryś pożegnała się z załogą potulickiego więzienia.

Życzenia

Pani Major życzymy pomyślności i odpoczynku na zasłużonej emeryturze, ale również możliwości rozwijana swoich pasji. Praca u Pani boku była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem.

                                            

                                                          „Nie po skrzydłach rozpoznasz Anioła, lecz po sercu otwartym.”

 

Tekst: mł. chor. Justyna Sejdowska

Zdjęcia: kpt. Jarosław Nurkiewicz, mł. chor. Justyna Sejdowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej