Trwająca ponad 3 lata termomodernizacja potulickiej jednostki penitencjarnej została zakończona. Inwestycja ta bardzo korzystnie wpłynęła na zmianę funkcjonalności zakładu oraz przyczyniła się do poprawy jakości środowiska w regionie. Zakład Karny w Potulicach zmienił się również wizerunkowo. Żółto - pamarańczowe barwy elewacji budynków mieszkalnych zastąpił szaro - biały kolor, który nadał budynkom nowoczesnego charakteru.

Zakończenie projektu

Z końcem roku 2020 w Zakładzie Karnym w Potulicach zakończył się, trwający od 2017 r., projekt „Zmniejszenie enrgochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach” nr POIS.01.03.01-00-0107/16. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wymiana ogrzewania miałowego na gazowe to główne aspekty środowiskowe tego projektu. Zmodernizowano instalację c.o., wentylację mechaniczną i chłodu, instalację elektryczną, docieplono strop, podłogi i ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zamontowano hybrydowe panele solarno – fotowoltaniczne.

Koszty

37 284 881,11 PLN to koszt realizacji Projektu „Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach” nr POIS.01.03.01-00-0107/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa

Projekt jest wynikiem podpisanej w dniu 14 kwietnia 2017 r. umowy o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Skarbem Państwa Zakładem Karnym w Potulicach. Podpisanie umowy zapewniło otrzymanie przez Zakład Karny w Potulicach dofinansowania w wysokości 32 785 074,68 PLN, w tym 15 % tytułem środków krajowych oraz 85 % tytułem płatności. Głównym Wykonawcą prac budowlanych związanych z termomodernizacją Zakładu Karnego w Potulicach było Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET.

 

Tekst: kpt. Agata Zmarlik- Kufel

Zdjęcia: mjr Jarosław Nurkiewicz, kpt. Agata Zmarlik- Kufel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej