O wyzwaniach jakie stoją przed funkcjonariuszami Służby Więziennej usłyszeli uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego z klasy prawniczo-psychologicznej. Funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Potulicach podzieliła się doświadczeniami zza więziennego muru oraz przybliżyła pracę psychologa penitencjarnego. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Kreowanie przyszłości

Podjęcie decyzji o kierunku ścieżki zawodowej stanowi nie lada wyzwanie. Czy wstąpienie w szeregi formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna to ciekawy wybór? Jakie obowiązki posiada psycholog penitencjarny? Jakie cechy osobowości i predyspozycje są niezbędne do pełnienia służby i realizacji głównych zadań stojących przed funkcjonariuszami?  Co kryje się za potulickim murem? To tylko wybrane zagadnienia na które mieli okazję poznać odpowiedź uczniowie bydgoskiego liceum współpracujące z WSG w Bydgoszczy. 

SW-WSG-LO

Por. Justyna Sejdowska-Szrajber, starszy psycholog działu penitencjarnego podczas spotkania z uczniami zaprezentowała pracę w formacji mundurowej „od wewnątrz”. W jednostkach penitencjarnych pracuje prawie 700 psychologów. Stanowią oni integralną część zespołu penitencjarnego. Główne obszary działalności więziennego psychologa skupiają się wokół - diagnozy, interwencji kryzysowej, psychoedukacji i terapii. Rola psychologa zaczyna się już w pierwszych dnia osadzonego w jednostce penitencjarnej – są one bowiem kluczowe dla dalszego pobytu skazanego w warunkach izolacji więziennej. Jednym z pierwszych zadań psychologa jest określenie – na podstawie przeprowadzonego wywiadu, obserwacji oraz dokumentacji – jak osadzony będzie funkcjonować podczas odbywania kary oraz z jakimi indywidualnymi problemami może się spotkać. Początki izolacji bywają trudnym momentem dla więźniów, dlatego psycholog powinien okazywać wsparcie, które pozwolić może osadzonemu na oswojenie się z nową sytuacją. Czym jeszcze zajmuje się psycholog więzienny? Na to pytanie odpowiedź mogli usłyszeć uczestnicy spotkania, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Zakład karny jako potencjalne miejsce pracy

Zakład Karny funkcjonuje na różnych wymiarach i płaszczyznach, realizacja podstawowych zadań jakie stoją przed Służbą Więzienną nie stanowi jedynych obszarów działalności jednostki penitencjarnej. W strukturze potulickiej jednostki penitencjarnej znajdziemy wiele działów: dział ochrony, dział penitencjarny, dział kwatermistrzowski, dział ewidencji, dział finansowy, dział kadr, dział techniki i łączności, dział organizacyjno-prawny, służbę zdrowia a także dwa oddziały terapeutyczne - dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Noszenie munduru nie musi oznaczać jednokierunkowego rozwoju, gdyż pełnienie służby w poszczególnych działach wymaga różnych kwalifikacji i kompetencji. Zakres powierzonych obowiązków w poszczególnych działach może się znacznie różnić, a nawet niekoniecznie zazębiać. Pozwala to na systematyczny rozwój posiadanych umiejętności w przypadku elastyczności funkcjonariusza i jego otwartości na nowe wyzwania.

Rekrutacja

W przypadku pytań związanych z rekrutacją zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (52) 587-44-33. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Szczegóły znajdują się tutaj.

 

Tekst: por. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjęcie: Malwina Kruś-Pancerz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej