W ramach prowadzonego cyklu pn. „Czym zajmuje się Służba Więzienna” funkcjonariusze naszej jednostki odwiedzili kolejne już przedszkole. Tym razem gościliśmy w Przedszkolu w Turze.

Co to jest Służba Więzienna?

Jednym z celów realizowanego cyklu jest uświadomienie dzieciom istnienia formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna. Mundur często kojarzy się dzieciom wyłącznie z pracą Policji, albowiem to właśnie tych funkcjonariuszy dzieci mają możliwość spotkać częściej w trakcie realizacji przez nich obowiązków służbowych. Instytucje penitencjarne są jednostkami bardziej hermetycznymi, osoby postronne nie zawsze mają możliwość zapoznania się z naszą pracą. Dzieci mają świadomość istnienia zakładów karnych, jednak nie wiedzą kto tam pracuje i jaką rolę pełni w społeczeństwie, dlatego w trakcie spotkań przybliżamy najmłodszym sylwetkę funkcjonariusza, a także cel istnienia Służby Więziennej. 

Z wizytą w przedszkolu

W trakcie wizyty w Przedszkolu w Turze funkcjonariusze naszej jednostki mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach z trzema grupami dzieci w wieku od 2 do 6 lat. W sposób dostosowany do poznawczego rozwoju dzieci, poprzez rozmowę a także zabawę wyjaśniali dzieciom:  Kto pracuje w instytucjach  penitencjarnych? Kto może tam przebywać? Na czym polega nasza praca? Dzieci miały możliwość zapoznania się z naszym umundurowaniem, częścią wyposażenia funkcjonariusza ochrony, a także największą atrakcją czyli samochodem służbowym. W trakcie naszych spotkań staramy się również za pośrednictwem naszej małej pomocnicy - maskotki Hani uzmysłowić najmłodszym jak ważne jest właściwe i dobre zachowanie. 

Na zakończenie dzieci otrzymały książeczki „Co robi Służba Więzienna”, napisane specjalnie dla najmłodszych odbiorców - autorstwa kpt. Anny Kruk. 

 

Tekst i zdjęcia: szer. Sandra Franczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej