W Zakładzie Karnym w Potulicach pełni służbę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
Odznaczony funkcjonariusz
Tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” posiada st. sierż. Włodzimierz Nowicki. Od 2009 roku pełni służbę w dziale ochrony potulickiej jednostki penitencjarnej. "Krew oddaję systematycznie od 2004 roku, finalnie oddałem 19 litrów i 120 mililitrów krwi. Zamierzam nadal w ten sposób przyczyniać się do ratowania ludzkiego życia." - mówi funkcjonariusz.
 
Zasady przyznawania odznak
Tytuł i odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (dawniej I stopnia) przysługuje mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 
Bezinteresowana pomoc
Oddawanie krwi stanowi przykład bezinteresownego poświęcenia dla dobra drugiego człowieka i zasługuje na ogromne uznanie. Biorąc pod uwagę fakt, iż dorosły człowiek, którego waga jest przeciętna ma od 4 do 6 litrów krwi w swoim układzie krążenia można stwierdzić, że st. sierż. Nowicki oddał w swoim życiu równowartość krwi, jaką posiadają ponad trzy dorosłe osoby. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni z tak heroicznej postawy.

 

 
Tekst: mł. chor. Justyna Sejdowska
Zdjecia: kpt. Jarosław Nurkiewicz, mł. chor. Justyna Sejdowska
 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej