79 lat temu wyzwolono obóz w Potulicach. 27 kwietnia 2024 roku obchodziliśmy kolejną rocznicę tego pamiętnego wydarzenia. W uroczystościach wzięła udział delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach.

Rys historyczny

W czasie okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej, Potulice znalazły się w granicach III Rzeszy. Nazwę wsi zmieniono na Potulitz, a później Lebrechtsdorf. We wsi założono niemiecki obóz przesiedleńczy i obóz pracy Lebrechtsdorf. Obóz zaczął funkcjonować z dniem 1 lutego 1941 roku. Szacuje się, że na terenie obozu przebywało około 25 tys. osób.

Teraźniejszość

Obchody 79. rocznicy wyzwolenia obozu w Potulicach miały miejsce na pobliskim cmentarzu oraz przy pamiątkowym obelisku, usytuowanym przed tutejszym zakładem karnym. Udział w uroczystościach wzięło wielu gości oraz byli więźniowie wraz z rodzinami. Uroczystości takie jak ta pokazują, że nie zapomnimy o wydarzeniach, które miały miejsce w Potulicach.

Wśród obecnych gości byli przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, służb mundurowych, a także wszyscy pragnący uczcić pamięć ofiar niemieckich nazistów. Służbę Więzienną reprezentowała delegacja funkcjonariuszy na czele z  ppłk. Piotrem Kijewskim, Dyrektorem Zakładu Karnego w Potulicach.

Szacunek do wydarzeń historycznych

Szacunek do przeszłości nie jest obciążeniem – przeciwnie jest podstawą do tworzenia, planowania i rozwoju. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie takich wartości jak wolność, poszanowanie godności człowieka i jego praw. Delegacja z tutejszej jednostki penitencjarnej potwierdziła, że chcemy uczestniczyć w kultywowaniu pamięci kart historii.

 

Tekst: por. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjęcia: Szymon Niemczewski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej