Współpraca Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z Zakładem Karnym w Płocku odbywa się m. in. na płaszczyźnie porównania teorii z praktyką.

Grupa studentów II i III roku Pedagogiki i pracy socjalnej miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem osadzonych w warunkach izolacji i prowadzonymi wobec nich oddziaływaniami resocjalizacyjnymi za pośrednictwem nauki, pracy i terapii zajęciowej. Młodzież odwiedziła Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonujące przy Zakładzie Karnym w Płocku, oddział terapeutyczny dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Szczególne zainteresowanie wśród odwiedzających wzbudziła aktywność osadzonych przejawiana w ramach arte terapii osadzonych.

Personel działu terapeutycznego i Warsztatu Terapii Zajęciowej przedstawił zebranym zasady swojej pracy  oraz udzielił  odpowiedzi na pytania, jakie nasunęły się w trakcie wizyty. Studenci otrzymali także możliwość uzyskania wiedzy na temat funkcjonowania i specyfiki pracy w służbie więziennej, a co za tym idzie rozważenia w przyszłości decyzji o wyborze tej drogi zawodowej.

Tekst i zdjęcia : mjr Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej