W dniach 16-17 maja 2019 roku miała miejsce w Płocku I Międzynarodowa Konferencja „Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego – o konieczności wspólnych działań”

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Organizatorem było Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych, Fundacja Polish-American Development Council oraz Fundacja Większe Mniejsze. Wzorem lat ubiegłych w  przedsięwzięciu uczestniczyła delegacja amerykańska aby stworzyć forum do wymiany poglądów w ujęciu międzynarodowym. Były to osoby związane zawodowo z działaniami probacyjnymi, odpowiedzialni za pracę z warunkowo zwolnionymi z jednostek penitencjarnych, twórcy programów profilaktycznych przeciwdziałających przestępczości wśród młodzieży i projektów zmniejszających przestępczość z użyciem broni palnej.

Wśród uczestników seminarium, tak jak dotychczas, znaleźli się Prezesi Sądów Okręgowych, Przewodniczący Wydziałów Penitencjarnych, Kuratorzy Okręgowi, Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej i Kuratorzy Zawodowi a także grono naukowe wyższych uczelni. Zaproszenie do udziału zostało też przyjęte przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu Pana ppłk. Krzysztofa Ziółkowskiego, pełniącego wcześniej funkcję dyrektora Zakładu Karnego w Płocku. Przedstawiciele delegacji amerykańskiej oraz kuratorskiej służby sądowej odwiedzili również Zakład Karny w Płocku. Przedmiotem ich zainteresowania była zwłaszcza metodyka pracy z osobami zaburzonymi, z problemami psychicznymi oraz oddziaływania penitencjarne, stąd ich wizyta w oddziale terapeutycznym dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W trakcie wizyty mieli również możliwość zapoznania się z formami kształcenia prowadzonymi w jednostkach penitencjarnych, na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego, funkcjonującego w zakładzie oraz częścią systemu ochrony w zmodernizowanym stanowisku dowodzenia.

 

Tekst i zdjęcia : kpt. Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej