„Wiwat Maj, trzeci Maj” – słowami pieśni patriotycznej Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski rozpoczął obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Trzeciomajowe uroczystości przypominają nam co roku o tym ważnym dla historii naszego kraju wydarzeniu. Tradycyjnie zaingurowała je msza święta, odprawiona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę w bazylice katedralnej. Następnie przedstawiciele władz miasta, parlamentu, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, szkół i stowarzyszeń złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Służbę Więzienną reprezentował Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku ppłk Krzysztof Kamiński wraz z delegacją.

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, zwaną pod nazwą Konstytucji 3-go Maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie nowoczesna spisana ustawa zasadnicza. Czyniła z Polski postępowe państwo na mapie starego kontynentu z ideą suwerennego narodu i trójpodziałem władzy – podkreślił w swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Płocka.

Dalsza cześć obchodów przeniosła się na Stary Rynek, gdzie odbył się m.in. pokaz wyszkolenia taktycznego zaprezentowany przez uczniów I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy, a Zespół  Pieśni i Tańca „Wisła” wykonał tańce narodowe. W godzinach wieczornych przy płockich parafiach zapłonęły Ogniska Patriotyzmu.

 

Tekst i zdjęcia : kpt. Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej