Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku wspólnie z kadrą penitencjarną płockiej jednostki aktywnie realizuje działania profilaktyczne na rzecz młodzieży i promocję Służby Więziennej.

Odbywa się to w ramach projektu „Głos zza krat”, który jest realizowany przy współpracy nawiązanej między Stowarzyszeniem na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola”, Zakładem Karnym w Płocku a Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku. Głównym celem działań jest uzupełnienie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych poprzez przeprowadzenie lekcji wychowawczych w sposób innowacyjny i dotąd niespotykany wśród uczniów. Jest to możliwe również dzięki temu, że nauczyciele CKU umiejętnie łączą pracę na rzecz słuchaczy – osadzonych z pracą na rzecz młodzieży.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

  • zainspirowanie uczniów do refleksji nad własnym postępowaniem,
  • zapoznanie młodych ludzi ze zgubnymi efektami, do których mogą prowadzić błędne wybory w życiu.
  • wywołanie emocji zmuszających do zastanowienia się nad błędnymi wyborami,
  • kształtowanie pozytywnej postawy społecznej i obywatelskiej,
  • kształtowanie wśród młodzieży postawy człowieka odpowiedzialnego,
  • motywowanie do przyjmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,
  • prewencja przed nieprzemyślanym zachowaniem i błędnymi decyzjami, które mogą zdecydować o całym dalszym życiu.

 

Jako pierwsi w tym roku z naszej propozycji skorzystali uczniowie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Dzięki zaprezentowaniu filmu który został zrealizowany w 2019 roku na terenie płockiego zakładu, historii opowiedzianej przez osadzonych o ich zejściu na drogę przestępstwa oraz zetknięciu z jednostką penitencjarną od wewnątrz, młodzież udało się skłonić do refleksji nad konsekwencjami dokonywanych wyborów. Z informacji zwrotnych uzyskanych od opiekunów młodzieży wynika, że spotkanie wywarło ogromne wrażenie na uczniach i można mniemać, że zamierzone efekty zostały osiągnięte. Ponadto nasze działania miały bardzo silny charakter prewencyjny i stanowią ostrzeżenie przed nieprzemyślanym postępowaniem, a także błędnymi decyzjami w życiu.

 

W trakcie spotkania młodzież miała również okazję obserwować w jaki sposób funkcjonariusze Służby Więziennej realizują powierzone im czynności, na czym polega ich praca. Odwiedzili stanowisko dowodzenia, gdzie mogli bezpośrednio od dowódcy zmiany i przedstawiciela służby kadrowej uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procesu rekrutacji i ścieżki kariery zawodowej przewidzianej w Służbie Więziennej. Podejmując się wyzwania służenia w strukturach bezpieczeństwa państwa, mogą liczyć na pewne i stabilne zatrudnienie, terminowo wypłacane uposażenie, możliwość dostosowania systemu zmianowego do potrzeb życiowych. Kandydaci mogą też liczyć na emeryturę mundurową, systematyczne podnoszenie kwalifikacji i dodatkowe profity finansowe takie jak dopłata do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, pomoc finansową na pozyskanie lokalu mieszkalnego.

Tekst i zdjęcia : mjr Marlena Kubera

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej