Sierpień w Polsce od wielu lat przeżywany jest jako miesiąc abstynencji. Wiele osób podejmuje wówczas wyzwanie całkowitego powstrzymania się od spożycia alkoholu.

Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich trosk jest brak trzeźwości. Mówią o tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego w sierpniu, apelujemy o abstynencję. Jest to czas, w którym ze wzmożoną siłą budować można świadomość społeczną. Abstynencja jest zasadniczym ratunkiem dla uzależnionych. Jeśli osoba uzależniona ma przeżyć musi podjąć wytrwałą abstynencję. Dla wielu jest to wybór między życiem a śmiercią. Ponadto najbliżsi osoby uzależnionej, podejmując decyzję o abstynencji, są dla niej ogromnym wsparciem. Obecności abstynentów w swoim otoczeniu potrzebują nawet ci, którzy praktykują umiar i którzy się nie upijają. Trwanie w umiarze wcale nie jest łatwe a osoby spożywające alkohol, zawsze są narażone na niebezpieczeństwo upicia się.

Nauka potwierdza, że najwięcej osób pijących ryzykownie i szkodliwie jest tam, gdzie jest najmniej, lub wcale nie ma abstynentów. Abstynenci potwierdzają prawdę, że można dobrze, radośnie żyć bez używania alkoholu. Tego uczą innych i dlatego są tak cennymi nauczycielami umiaru.

Kadra penitencjarna w swoich oddziaływaniach również pochyla się nad problemem uzależnienia. Z relacji osadzonych wynika, że alkohol jak i inne używki często towarzyszą przestępstwu. Z czasem przychodzi refleksja, że gdyby nie to, może nie doszłoby do przekroczenia prawa.

W Zakładzie Karnym w Płocku cyklicznie odbywają się liczne prelekcje i pogadanki mające na celu dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat nadużywania alkoholu i wynikających z tego konsekwencji oraz promowanie zdrowego stylu życia. Rozmaite programy terapeutyczne, które realizowane są w jednostce, mają wesprzeć osadzonych w tej krętej drodze ku poprawie i pracy nad ulepszoną wersją samego siebie.

Tego rodzaju działania są bodźcem do zastanowienia się, jaki był ich dotychczasowy styl picia i życia i być może do podjęcia jakiegoś zobowiązania zmierzającego do obrania innej drogi.

Tekst i zdjęcie: mjr Katarzyna Wilk


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej