Przewodnik psa służbowego wraz ze swoim podopiecznym Narsem, którzy na co dzień pełnią służbę w Zakładzie Karnym w Płocku, odbyli szkolenie „Weterynaryjne ratownictwo taktyczne K9 - przedszpitalna opieka medyczna i weterynaryjna nad przewodnikiem i psem służbowym w środowisku ich pracy".

Szkolenie odbywało się na terenie Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczestniczyły w nim również zespoły przewodników wraz z psami służbowymi Straży Granicznej i Służby Celno–Skarbowej z Lotniska Chopina w Warszawie.

Doskonalenie zawodowe pozwoliło przewodnikom pozyskać wiedzę z zakresu pakietu środków ochrony osobistej przewodnika, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opieki nad poszkodowanym podczas ewakuacji i transportu do lecznicy weterynaryjnej bądź szpitalnego oddziału ratunkowego. Przedstawiono ponadto algorytmy postępowania w stanach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu psa służbowego, dotyczące: zadławienia, porażenia prądem, hipotermii urazowej oraz udaru cieplnego.

Trening praktyczny pozwolił przewodnikom podnieść wiedzę min. aplikowania opasek zaciskowych u człowieka i psa, technik wykonywania opatrunków, zabezpieczenia ran penetrujących klatkę piersiową oraz przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u psa.

Wspólne szkolenie doskonalące służb pozwoliło na wstępne wypracowanie i ujednolicenie modelu działania przewodników psów służbowych w dynamicznie zmiennym środowisku ich pracy pod kątem udzielania samopomocy, pomocy poszkodowanemu psu służbowemu bądź świadkom zdarzenia.

Źródło :

https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/36273,Szkolenie-weterynaryjne.html?fbclid=IwAR2GjCHXcpCIbPF1cw2Z0fqAyrPIP2ggibKinQCKirElYuuoYazbCABI84A

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej