Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku zagrali w grę "śladami Papieża Jana Pawła II".

Osadzeni z Zakłądu Karnego w Płocku zagrali w grę miejską, której planszą stał się teren miasta Płocka. Aby przejść jej kolejne etapy, dwaj osadzeni w asyście dyrektora szkoły, opuścili mury jednostki i udali się śladami papieża, które pozostawił w Płocku w 1991 roku.

Gra została stworzona przez słuchaczy płockiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku 2021, w którym przypadała 30 rocznica wizyty Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Płocku. Na temat jej powstania w czerwcu 2021 roku można przeczytać na stronie płockiej Służby Więziennej. Rozgrywka polega na odgadywaniu zagadek na trasie pielgrzymki Papieża - Polaka, by w końcu dotrzeć do ostatniego etapu, którym jest zdobycie „umownego skarbu” - odcisku pamiątkowej pieczęci.

Udział w przedsięwzięciu poza murami jednostki penitencjarnej w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, jest jedną z najwyższych form doceniania pozytywnej postawy skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Tym razem, wyróżnieni zostali dwaj słuchacze przywięziennej szkoły, którzy pod opieką dyrektora szkoły rozwiązywali niecodzienne zadania. Tego typu działania są możliwe do realizacji dzięki ścisłej współpracy kadry pedagogicznej CKU oraz kadry penitencjarnej. Pozytywna ocena skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, skutkuje podejmowaniem tego typu inicjatyw, ułatwiajacych powrót skazanym do życia w społeczeństwie.

Obecnie przygotowujemy się do kolejnych działań edukacyjnych poza terenem zakładu karnego i mamy nadzieję, że słuchacze CKU będą mieli jeszcze więcej okazji, by skorzystać z tych nietypowych zajęć. Udział w zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki jest nauką konstruktywnego spędzania czasu wolnego i jednocześnie cenną formą jego wykorzystania, a także doskonale wpisuje się w metody readaptacji społecznej.

 

Tekst: Hubert Skrzyński/mjr Marlena Kubera

Zdjęcie: Hubert Skrzyński

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej