24 września 2020 roku w Zakładzie Karnym w Płocku rozstrzygnięto I OGÓLNOPOLSKI KONKURs PLASTYCZNy - Płock 2020 pt. „Święty Jan Paweł II - Człowiek, który zmienił świat...”

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Dyrektor Okręgowy Służby WięziennejWarszawie oraz

1. Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

2. Książnica Płocka

3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku

4. I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku im. Władysława Drapiewskiego

Pomysł zorganizowania konkursu zrodził się w chwili ogłoszenia roku 2020 – Rokiem Jana Pawła II oraz przypadającą 29. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Płocku. W przyszłym roku, w 30. rocznicę, prace konkursowe zostaną wykorzystane podczas organizowanej wystawy na terenie Zakładu Karnego w Płocku, upamiętniającej wizytę Ojca Świętego w dniu 07 czerwca 1991 roku. Wtedy to Jan Paweł II, w trakcie pielgrzymki do Polski, odwiedził jako jedyną jednostkę penitencjarną Zakład Karny w Płocku i spotkał się na dziedzińcu z funkcjonariuszami, pracownikami oraz grupą 300 więźniów.

Organizowany konkurs rozpoczął się w marcu 2020 roku. Do wszystkich jednostek penitencjarnych w Polsce został wysłany regulamin. Początkowo koniec konkursu datowany był na maj br., z uwagi na pandemię termin nadsyłania prac konkursowych został przesunięty na koniec sierpnia, a rozstrzygnięcie konkursu na dzień 24 września 2020 roku.

Konkurs adresowany był do osób osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych w Polsce. Do Zakładu Karnego w Płocku wpłynęło 75 prac wykonanych najróżniejszą techniką. Uczestnicy mieli do wykonania jedną pracę artystyczną zgodnie z hasłem „Święty Jan Paweł II - Człowiek, który zmienił świat...”. Format był dowolny, technika wykonania również: malarstwo, grafika, rysunek, hafciarstwo, origami modułowe itp. Na konkurs można było zgłaszać wyłącznie prace indywidualne (organizator nie dopuszczał prac zbiorowych).

Celem konkursu była:

  • prezentacja i promocja twórczości więziennej,

  • ocena poziomu artystycznego,

  • aktywizacja kulturalna osób przebywających w jednostkach penitencjarnych,

  • wzbudzanie motywacji do aktywnego spędzania czasu wolnego

  • pogłębienie wśród osadzonych wiedzy o życiu, działalności, pielgrzymkach papieża Jana Pawła II do Polski,

  • odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei towarzyszących w życiu i działalności Świętego Jana Pawła II,

  • promowanie postawy Ojca Świętego jako wzorca osobowego.

Nadesłane prace oceniało Jury konkursu w składzie:

- Pani Bogumiła Tobota - kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej
- Pani Magdalena Sikorska-Tokarska – nauczyciel podstaw projektowania rysunku i malarstwa z I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych w Płocku

- Pan Cezary Mikołajewski – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku

- Pan ppłk Konrad Guzanek – Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku

- Pani kpt Anna Ostrowska – starszy wychowawca działu penitencjarnego, inicjator konkursu.

W trakcie obrad wyłoniono 3 pierwsze miejsca i 10 wyróżnień :

I miejsce: AŚ Olsztyn – nagroda :TV 17 ‘’

II miejsce: ZK Płock – OZ Płońsk : nagroda XboX ONE

III miejsce: AŚ Warszawa-Białołęka : nagroda – DVD.

 

Tekst : kpt. Anna Ostrowska

Zdjęcia : mjr Marlena Kubera

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej