Jesteśmy trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali poświęcić służbie drugiemu człowiekowi. Nasze cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Nie wszyscy wiedzą czym na co dzień się zajmujemy i w jaki sposób można wstąpić w szeregi Służby Więziennej, stąd aktywnie staramy się włączyć w życie lokalnych społeczności i zaprezentować jak najszerzej spektrum naszej działalności. Tym razem o zasadach rekrutacji i o tym, na czym polega nasza praca za więziennym murem, można było się dowiedzieć w trakcie dożynek w gminie Mochowo.

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości formacją mundurową w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali poświęcić służbie drugiemu człowiekowi. Nasze cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariuszem Służby Więziennej możesz zostać jeśli:

  • jesteś obywatelem Polski,

  • posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej,

  • korzystasz z pełni praw publicznych,

  • dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,

  • nie byłeś/łaś skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; jesteś osobą wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

  • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

  • posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

  • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

     

O etat w Służbie Więziennej możesz ubiegać się, jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

Więcej informacji www.sw.gov.pl/rekrutacja

Tekst: mjr Marlena Kubera
Zdjęcie: mł. chor. Kamil Barański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej