Rok 1918 to rok bardzo ważny dla naszej historii. Odzyskaliśmy wtedy dawno utraconą wolność i rozpoczęliśmy budowanie Państwa od nowa. Również więziennictwo polskie rozpoczęło tworzenie swoich struktur od nowa.

W dniach 7 i 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Dla upamiętnienia tego wydarzenia dzień 8 lutego został ustanowiony Świętem Służby Więziennej. Kolejnym ważnym etapem było utworzenie na nowo w roku 1954, na fali „odwilży” politycznej, Służby Więziennej, a następnie w roku 1956 jej przejście ze struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wtedy to 10 grudnia1956 roku uchwalono pierwszą ustawę o Służbie Więziennej. Określiła ona m. in. zadania, status służby i funkcjonariuszy, stopnie służbowe, ogólne obowiązki i prawa funkcjonariusza. W kolejną erę służba wkroczyła w roku 1989, kiedy zostały stworzone warunki do nowych form pracy penitencjarnej.

Tegoroczne uroczyste obchody 100-lecia powstania służby stały się okazją do przyjęcia w poczet korpusu oficerskiego absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski. Dwoje funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Płocku, spośród blisko 300 przeszkolonych, otrzymało z rąk Dyrektora Generalnego SW nominacje na stopień podporucznika i może tym samym kontynuować dalszą karierę zawodową na stanowiskach oficerskich w jednostkach organizacyjnych SW.

Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Realizuje zadania nałożone przez przepisy Kodeksu karnego wykonawczego i aktów prawnych wydanych na jego podstawie. Ponadto stanowi ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa państwa sprawując ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.


tekst : kpt. Marlena Kubera

zdjęcia : Piotr Kochański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej