W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” znajduje się zapis, że Program ma na celu stworzenie dla SW optymalnych warunków do realizacji jej zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności jej działania, co pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.

Zakres programu obejmuje realizację m.in. następujących przedsięwzięć :

  • zakup uzbrojenia, zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego;

  • wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy i wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej;

  • poprawę stanu technicznego infrastruktury budowlanej;

  • zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych.

 

W ramach programu dział ochrony Zakładu Karny w Płocku został wyposażony w nowe jednostki broni i wyposażenie specjalne, które będzie służyć poprawie warunków pełnienia służby i zwiększeniu bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadań.

Tekst i foto : kpt. Marlena Kubera

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej