W dniu 17 maja 2019 roku dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku zostało odznaczonych odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Uhonorowani zostali st. sierż. sztab. Ronald Rybiński za oddanie do tej pory 36 litrów krwi i st. sierż. Piotr Rybacki za oddanie 22 litrów krwi. Uroczystość miała miejsce w siedzibie głównej RCKiK w Warszawie.

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jedną z form podziękowania dla dawców jest uznanie ich zasług poprzez wręczenie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zadłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to polskie odznaczenie resortowe, które zostało ustanowione 22 sierpnia 1997 roku i od 2005 roku jest nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

St. sierż. sztab Ronald Rybiński i st. sierż. Piotr Rybacki pełnią funkcję odpowiednio prezesa i wiceprezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Karnym w Płocku. Ich aktywność przejawia się nie tylko poprzez systematyczne oddawanie krwi ale także poprzez organizowanie akcji, dzięki którym większa liczba osób może włączyć się w szlachetną inicjatywę oddawania cząstki siebie dla innych.

 

Tekst : kpt. Marlena Kubera

Foto : st. sierż. Jarosław Jankowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej