Jedynym źródłem pozyskiwania krwi są honorowi krwiodawcy. Wśród nich jest całe grono funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku.

Zasada honorowego krwiodawstwa polega na oddawaniu krwi dobrowolnie i nieodpłatnie na potrzeby publicznej służby krwi (docelowo: dla pacjentów). System zaopatrzenia w krew i jej składniki jest oparty na dobrej woli, altruizmie, chęci niesienia pomocy innym oraz poświęceniu około 600 tys. ludzi. Wśród nich są również funkcjonariusze Służby Więziennej – cyklicznie organizują i biorą udział w akcjach honorowego oddawania krwi, organizowanych na terenie jednostek penitencjarnych jak i przy współudziale innych służb.

Funkcjonariusze Służby Więziennej nie tylko dbają o praworządność i bezpieczeństwo obywateli, ale są gotowi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym. Honorowe krwiodawstwo to idea, która jest szczególnie bliska członkom naszej formacji, doskonale wpisuje się w etos funkcjonariusza publicznego i cieszy się niesłabnącą popularnością. Oprócz osobistej satysfakcji niesie wymierne korzyści w postaci uzupełnienia niedoborów cennego leku w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

To bardzo ważna inicjatywa, ponieważ krwi nie można „wyprodukować”, nie ma laboratoryjnego odpowiednika, a jej właściwości lecznicze są niepodważalne. Jest stosowana zwłaszcza u chorych, u których nie ma możliwości alternatywnego leczenia, szczególnie w przypadku pacjentów po urazach, wypadkach, będących w trakcie chemioterapii czy po zabiegu transplantacji.

Ostatnia akcja, zorganizowana w dniu 7 października 2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Płocku, pozwoliła na pozyskanie 5,85 litra krwi. Dziękujemy za tak piękną postawę i zachęcamy innych do przyłączenia się do kolejnych zbiórek.

Macie moc ratowania życia!

Tekst: mjr Marlena Kubera

Zdjęcia: st. sierż. sztab. Piotr Rybacki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej