Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego tworząca chór „Minstrel” dała koncert dla osadzonych z Zakładu Karnego w Płocku.

Tym razem repertuar złożony ze standardów muzycznych z różnych zakątków świata i Polski był skierowany do słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w Zakładzie Karnym w Płocku.

Wieloletnia współpraca płockiej jednostki z Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego oparta jest na zasadzie wzajemności i przynosi pozytywne efekty dla każdej ze stron.

W dniu 6 czerwca 2019 roku po zakończonym występie chórzystów, osadzeni zaprezentowali im niecodzienną lekcję historii. Przygotowali ją po kierunkiem nauczyciela historii Pana Michała Kacprzaka, który uczy zarówno uczniów „Małachowianki” jak i słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku. Lekcja była poświęcona dziejom płockiego więziennictwa z uwzględnieniem okoliczności powstania i rozwoju szkolnictwa więziennego.

Osadzeni za pośrednictwem prezentacji multimedialnej, bogatej w materiał faktograficzny, przybliżyli młodzieży najważniejsze wydarzenia z ponad 200-letniej historii płockiego zakładu i 56-letniej historii szkoły funkcjonującej w strukturze jednostki. Mieli możliwość zmierzyć się z trudną rolą wykładowcy i zaciekawić materią odbiorców. Uczniowie z uwagą wysłuchali lekcji i nagrodzili prelegentów brawami.

 

Tekst i foto : kpt. Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej