17 października br. na terenie przyległym do Zakładu Karnego w Płocku odbyły się okręgowe ćwiczenia, których celem było doskonalenie współdziałania służb mundurowych i ratowniczych oraz prowadzenie działań ochronno – obronnych podczas wprowadzenia stanu wyjątkowego.

W związku z napiętą sytuacją w Europie na terenie Polski wprowadzono stan podwyższonej gotowości obronnej państwa. W wyniku zakrojonych na szeroką skalę działań służb specjalnych zatrzymany został inicjator prowadzenia dezinformacji w cyberprzestrzeni, tzw. „wojny cybernetycznej”, która zagrażała bezpieczeństwu państwa. Podczas konwoju ww. osadzonego z Zakładu Karnego w Płocku do Aresztu Śledczego w Radomiu doszło do próby odbicia przestępcy. W tym samym czasie na terenie jednostki dochodzi do buntu więźniów, co sprawia, że bezpieczeństwo jednostki jest zagrożone. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zostaje podjęta decyzja o użyciu środków przymusu bezpośredniego w celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem wobec prowodyrów buntu.

Wydarzenia, które rozegrały się płockiej jednostki to tylko scenariusz ćwiczeń, scenariusz, który nie był wcześniej znany funkcjonariuszom biorącym w nich udział. Sytuacje zaskoczenia, zagrożenia życia i bezpieczeństwa ochranianej jednostki są dobrze znane funkcjonariuszom Służby Więziennej. Nagromadzenie sytuacji kryzysowych w jednym czasie pozwala sprawdzić umiejętności uczestników w warunkach stresu i konieczności podejmowania szybkich decyzji. Tematem tegorocznych ćwiczeń ochronnych, które odbyły się w płockiej jednostce było prowadzenie działań ochronno – obronnych w Zakładzie Karnym w Płocku czasie wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie całego kraju.

Celem ćwiczeń cyklicznie organizowanych w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratorowi Służby Więziennej w Warszawie, jest doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie realizacji zadań obronnych i ochronnych oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy w zakresie umiejętności oceny, analizy oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jest to również okazja do doskonalenia współdziałania różnych służb mundurowych, w ćwiczeniach wzięli udział funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Pogotowia Ratunkowego. Ćwiczenia mają wpłynąć na poziom bezpieczeństwa nie tylko funkcjonariuszy naszej formacji, ale też bezpieczeństwo społeczeństwa, które Służba Więzienna ochrania przed sprawcami przestępstw przebywającymi w izolacji penitencjarnej.

Więcej zdjęć z ćwiczeń w galerii: Płock 2019

Opracowanie ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia kpt. Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej