Odwiedziła nas grupa młodzieży z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku.

Liceum działa pod egidą Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Uczniowie klasy maturalnej o profilu humanistyczno-prawnym wraz z opiekunem mieli okazję zapoznać się z historią Zakładu Karnego w Płocku, jego obecnym przeznaczeniem i organizacją oraz zadaniami stawianymi funkcjonariuszom Służby Więziennej. W trakcie wizyty młodzież udała się od oddziału terapeutycznego dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości i upośledzonych umysłowo, warsztatów terapii zajęciowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz stanowiska dowodzenia.

Program nauczania powyższej klasy jest ukierunkowany na kształcenie przyszłych członków palestry : adwokatów, radców prawnych, sędziów, a spotkanie w zakładzie karnym stanowi dopełnienie ich wiedzy o organach wykonawczych wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dzięki odwiedzinom, uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej, wymaganiami co do sprawności fizycznej i predyspozycji psychicznych jakie powinni spełniać kandydaci aby móc pracować w naszej formacji. Została im zaprezentowana także oferta uczelni Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz zasady rekrutacji w roku akademickim 2020/2021. Maturzyści, którzy pozyskali nowe doświadczenia i wiedzę na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej być może zwiążą swoją przyszłość z formacją mundurową.

 

Tekst i zdjęcia : mjr Marlena Kubera

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej