Egzamin maturalny, organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich, jednak słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku dość licznie przystąpili do tego ważnego sprawdzianu – praktycznie wszyscy wyrazili chęć sprawdzenia swojej wiedzy na tym poziomie. Z klasy III LO, tylko jeden słuchacz nie zdecydował się podejść do matury - na kilka tygodni przed zakończeniem roku szkolnego zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności. W sumie w całym kraju do matury przystąpi blisko 300.000 abiturientów.

Dzisiaj, tj. 4 maja 2022 roku rozpoczął się maraton maturalny w CKU przy Zakładzie Karnym w Płocku dla 11 słuchaczy – 9 tegorocznych abiturientów, 1 zeszłorocznego absolwenta oraz 1 skazanego skierowanego do naszej placówki przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Nasi maturzyści przystąpią do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jeśli chodzi o przedmioty rozszerzone, w tym roku wybór padł na język angielski, geografię oraz WOS. Decyzją Ministra Edukacji, w tym roku szkolnym, wzorem ubiegłego, nie było konieczności zgłaszania się do egzaminów ustnych.

W naszej szkole sezon maturalny potrwa niemal do 18 maja.

Tekst i zdjęcie : Hubert Skrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej