Służba Więzienna we wrześniu 2021 roku nawiązała ścisłą współpracę z Lasami Państwowymi w zakresie zatrudniania więźniów.

Niemal rok temu miało miejsce podpisanie dokumentu o współpracy pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim a p.o. Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Panem Józefem Kubicą.

Służba Więzienna dzięki zawarciu porozumienia z Lasami Państwowymi kontynuuje realizację programu „Praca dla więźniów”, zainicjowanego w 2016 roku przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Głównym celem programu było zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród osadzonych oraz wspieranie ich readaptacji społecznej poprzez aktywizację zawodową. Sformalizowanie współpracy pozwoliło na aktywne włączeni się Lasów Państwowych w powyższy program i tym samym zwiększenie jego efektywności.

Jednostki podstawowe – zakłady karne i areszty śledcze, w tym również Zakład Karny w Płocku na mocy porozumienia zawartego z okolicznymi nadleśnictwami, mają możliwość kierowania osadzonych do działań polegających na utrzymaniu czystości na terenach leśnych, porządkowaniu ścieżek edukacyjnych, miejsc pamięci czy pielęgnowania szkółek leśnych.

W dniu 18 sierpnia 2022 roku osadzeni z płockiej jednostki udali się do lasów w okolicach Gostynina i wykonali prace porządkowe wokół Mogiły Powstańców Styczniowych z 1863 roku. Nadleśniczy Pan Jacek Liziniewicz, który jest pasjonatem historii, podzielił się jej niewielkim fragmentem i opowiedział o miejscu, które osadzeni uprzątnęli. Mogiła upamiętnia poległych w tym miejscu 49 powstańców, którzy bronili się przed napadającymi na nich przeważającymi wojskami rosyjskimi w trakcie największej bitwy powstania styczniowego, jaka miała miejsce na terenach powiatu gostynińskiego.

Osadzeni pod opieką kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Płocku, przywrócili miejscu pamięci dawny blask i mieli okazję uczestniczyć w lekcji historii w nietypowych okolicznościach – poza murami jednostki w otoczeniu przyrody. Nowe doświadczenie dla obu stron okazało się na tyle pozytywne, że już kolejne są planowane w najbliższym czasie.

 

Tekst: mjr Marlena Kubera

Zdjęcia: mjr Katarzyna Wilk

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej