W środę 04 marca 2020 oku. na świetlicy centralnej płockiego zakładu odbyła się lekcja historii dla osadzonych, której tematem była Obrona Płocka w 1920 roku.

Pomysł jej zorganizowania stanowił część opisywanego wcześniej projektu „Resocjalizacja przez historię”, zrealizowanego w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” prowadzonego przez Fundację  Orlen.  Projekt ten polegał na odnowieniu przez osadzonych kilku mogił zbiorowych znajdujących się na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku przy ul. Norbertańskiej 25.

Temat wykładu nie był przypadkowy, gdyż w tym roku przypada setna rocznica obrony miasta Płocka, a na cmentarzu garnizonowym są pochowani między innymi polegli w tej bitwie. Z uwagi na to, że nasi słuchacze prowadzili prace na cmentarzu, postanowiliśmy, że ciekawym uzupełnieniem działań będzie zapoznanie chętnych osób z tym interesującym tematem, gdyż nie każdy jest  świadom, że to wydarzenie było bardzo istotnym punktem walk z bolszewikami. Bohaterska obrona Płocka, będąca w tej wojnie jedynie krótkim i niewiele znaczącym epizodem, dała świadectwo ofiarności i ducha walki cywilnych mieszkańców.

10 kwietnia 1921 roku, w uznaniu zasług, miasto Płock zostało odznaczone przez Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Wypowiedział on wówczas znamienne słowa: „Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich znalazło się miasto, za męstwo i waleczność – mianuję miasto Płock – Kawalerem Krzyża Walecznych”.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się także, dlaczego i kiedy powstał Cmentarz Garnizonowy, kto go założył oraz dlaczego znajdują się na nim groby żołnierzy różnych nacji - Polaków, Rosjan i Niemców.

Informacją godną odnotowania jest także fakt, że na lekcję przybyła p. Małgorzata Rogowska, przedstawiciel Fundacji Orlen - Dar, która to fundacja sfinansowała projekt „Resocjalizacja przez historię”.

Tekst : Hubert Skrzyński

Zdjęcia : mjr Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej