Światowy Dzień Krwiodawstwa. W trakcie ostatniej akcji zorganizowanej na terenie Zakładu Karnego w Płocku, w której wzięli udział również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policki w Płocku, udało się pozyskać 8,5 litra krwi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień stoją na straży porządku i bezpieczeństwa, pełniąc służbę w jednostkach penitencjarnych. W trakcie wykonywania obowiązków napotykają na sytuacje, które wymagają od nich determinacji i gotowości, aby ratować ludzkie życie. Nie pozostają obojętni na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. Tym bardziej jest im bliska idea honorowego krwiodawstwa, która jest przejawem współczesnego patriotyzmu i naturalnego obowiązku funkcjonariusza.

Krew jest lekiem ratującym życie, stosowanym u chorych, u których nie ma możliwości alternatywnego leczenia. Jest niezastąpiona zwłaszcza w przypadku pacjentów, którzy doznali urazów, wypadków, są w trakcie chemioterapii czy też po zabiegu transplantacji.

Pozostawałby w błędzie każdy, kto sądziłby, że badania krwi to zasługa współczesnych uczonych. Już grecki filozof, poeta i lekarz Empedokles z Akragas (ok. 490-430 r.p.n.e) pisał: „miejscem myśli jest pulsująca koło serca krew”. Jak wynika z powyższego zainteresowanie tą wyjątkową substancją zawdzięczamy najstarszym cywilizacjom. Jednak pomimo starań naukowców nie udało się do tej pory wytworzyć syntetycznego odpowiednika tego życiodajnego płynu, stąd nieustannie podejmuje się działania na rzecz propagowania idei honorowego oddawania krwi. Ich celem jest uzupełnianie jej deficytu w placówkach leczniczych i bankach krwi, gdyż jej zasoby wymagają nieustannego uzupełniania.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej chętnie włączają się w akcje honorowego oddawania krwi podkreślając, że ten bezinteresowny gest daje nie tylko ogromną satysfakcję, ale często staje się bezcennym darem dla drugiego człowieka. Jednocześnie należy pamiętać, że zbiórki krwi to tylko namiastka pomocy niesionej przez honorowych krwiodawców w mundurach. W szeregach Służby Więziennej tysiące dawców regularnie daje świadectwo gotowości oddania cząstki siebie na rzecz ratowania innych.

W trakcie ostatniej akcji zorganizowanej na terenie Zakładu Karnego w Płocku, w której wzięli udział również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policki w Płocku, udało się pozyskać 8,5 litra krwi. Dziękujemy za tak piękną postawę i zachęcamy do przyłączenia się do kolejnych zbiórek.


 

Tekst : mjr Marlena Kubera

Zdjęcia : mjr Marlena Kubera/st. sierż. sztab. Piotr Rybacki


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej