Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań Zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) a także w związku z wystąpieniem na terenie RP potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:
  1.  Na terenie Zakładu Karnego w Płocku oraz Oddziału Zewnętrznego w Płońsku przedłuża się  do dnia 7 kwietnia  z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni wstrzymanie :

 

  • zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej
  • udzielanie widzeń osadzonym
  • odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

 

  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

  1. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

  1. Administracja Zakładu Karnego w Płocku oraz Oddziału Zewnętrznego w Płońsku podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej