W grudniu odbyło się ostatnie, szesnaste już spotkanie organizowane w ramach prowadzonego przez wychowawcę ds. kulturalno – oświatowych programu resocjalizacji ,,Rodzina – bezpieczna przystań".

 Program realizowany od kilku lat w Zakładzie Karnym w Płocku ma na celu integrację rodzin osób skazanych. Proces readaptacji społecznej skazanych opiera się w dużej mierze na utrzymywaniu przez nich właściwych relacji rodzinnych. Fakt popełnienia przestępstwa, a następnie odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności ma na te relacje negatywny wpływ. Zadaniem programu jest poprawa relacji z bliskimi, tak aby osadzeni mieli poczucie, iż są w dalszym ciągu dla nich ważni.

Rodzina stanowi łącznik osób skazanych ze społeczeństwem i życiem, jakie toczyli poza murami więzienia, to najważniejsze i często jedyne oparcie dla więźniów. Program ten miał na celu umocnić tą wieź, stworzyć w trakcie spotkania namiastkę normalnych, prawidłowych relacji w rodzinie skazanego. Dużym wsparciem dla programu byli animatorzy z firmy ,”Bawidełko”, którzy pomagali osadzonym zbudować pozytywne emocje z dziećmi poprzez wspólną zabawę, nauczyć ich spędzania czasu wolnego, inspirować oraz zostawić dzieciom miłe wspomnienia.

Program posiada także inny aspekt w postaci "kliniki stresu" dla osób w nim uczestniczących. Dzięki udziałowi w programie "Rodzina - bezpieczna przystań" skazani mogą zaspoko najważniejsze potrzeby emocjonalne – wzmocn poczucie bezpieczeństwa i zacieśnić więzi z rodziną.

Program realizowany był na terenie Zakładu Karnego w Płocku. W roku 2017 rozpoczął się 16.02.2017 roku spotkaniem skazanych z ich partnerkami i żonami pn: "Walentynki 2017". Zakończy się 29 grudnia 2017 roku rozdaniem ankiet ewaluacyjnych podsumowujących spotkania, w których uczestniczyli skazani.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Ostrowska


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej